Fastighetsservice

Fastighet & Skötsel

ALLT INOM FASTIGHETSSERVICE


Vi erbjuder helhetslösningar åt dig som fastighetsägare där vi har det totala ansvaret över dina fastigheter. 

SNÖRÖJNING


Vi hjälper dig med snöröjning, sandning, gatusopning. Både maskinell- och manuell snöröjning och halkbekämpning till ett fast pris.

TRÄDGÅRDSTJÄNST


Vi erbjuder höst och vårstädning av trädgårdar, häckklippning, ogräsrensning, gräsklippning, skötsel av gräsmattor, för privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsägare.

BRANDLARM


Vi har ansvaret för skötsel och underhåll av brandlarms anläggningar.

BAS-P / BAS-U står för ”byggarbetsmiljösamordnare” och är två olika arbetsmiljöuppdrag som någon måste ansvara för på en byggarbetsplats. P står för planeringsfasen och U för utförandefasen. Båda är ett krav enligt svensk lag vid planering och upprättning av byggprojekt och underhåll.


Den här hemsidan använder cookies. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera