Fastighetsservice

ALLT INOM FASTIGHETSSERVICE!

Vi tar ansvar för hela fastighten både inne och ute.

Vi erbjuder helhetslösningar åt dig som fastighetsägare där vi har det totala ansvaret över dina fastigheter!


Vi hjälper dig även med snöröjning, sandning, gatusopning.


Både maskinell- och manuell snöröjning och halkbekämpning till ett fast pris.

Vi erbjuder helhetslösningar åt dig som fastighetsägare

där vi har det totala ansvaret över dina fastigheter!

Vi erbjuder höst och vårstädning av trädgårdar!

Häckklippning, ogräsrensning, gräsklippning, skötsel av gräsmattor, för privatpersoner,

bostadsrättsföreningar och fastighetsägare.

BRANDLARM


Vi har ansvaret för skötsel och underhåll av brandlarms anläggningar.

BAS-P / BAS-U står för ”byggarbetsmiljösamordnare” och är två olika arbetsmiljöuppdrag som någon måste ansvara för på en byggarbetsplats. P står för planeringsfasen och U för utförandefasen. Båda är ett krav enligt svensk lag vid planering och upprättning av byggprojekt och underhåll.


BRANDLARM


Vi har ansvaret för skötsel och underhåll av brandlarms anläggningar.

BAS-P / BAS-U står för ”byggarbetsmiljösamordnare” och är två olika arbetsmiljöuppdrag som någon måste ansvara för på en byggarbetsplats. P står för planeringsfasen och U för utförandefasen. Båda är ett krav enligt svensk lag vid planering och upprättning av byggprojekt och underhåll.