Fastighetsservice

Tranås All Service Full Fart AB

- Fastighet -


Fastighet - Teknisk Förvaltning


Allt inom fastighetsservice!


Vi erbjuder helhetslösningar åt dig som fastighetsägare där vi har det totala ansvaret över dina fastigheter. 


    Fastighetsskötsel

    Besiktningar

    Kundservice för hyresgäster

    Kontakt med myndigheter

    Hyresavisering

    Administration lägenhetsuthyrning

    Upprätthålla och vidmakthålla erforderliga leverantörs och entreprenadavtal

    Budget per fastighet

    Städning


Du som fastighetsägare kan givetvis också välja att enbart låta oss ansvara för vissa bitar av den tekniska förvaltningen.

Oavsett vilken lösning du väljer arbetar vi med styrning mot de mål som du som fastighetsägare och vi tillsammans har satt upp gällande värdetillväxt, användarnytta och avkastning.


Vi har ansvaret för skötsel

Och underhåll av brandlarms-

anläggningar


Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag vilket vi är stolta över! Auktorisationen är en garanti för kunderna att den leverantör de anlitar är seriös, följer lagar och regler.

Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag! Auktorisationen är en garanti för kunden att den leverantör de anlitar är seriös, följer lagar och regler.

Kontor Västerås:

Telefon: 073-638 52 14


Kontor Nässjö:

Storgatan 27

571 31 Nässjö
ÖPPETTIDER:


Kontor Tranås, Västerås och Nässjö:

Vardagar: 08:00 - 16:00

Jour nr: 073-565 61 03 / 070-094 50 39

Copyright © Tranås All Service Full Fart AB.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera