Fastighetsservice

ALLT INOM FASTIGHETSSERVICE!

Vi tar ansvar för hela fastighten både inne och ute.

Vi erbjuder helhetslösningar åt dig som fastighetsägare där vi har det totala ansvaret över dina fastigheter!


Vi hjälper dig även med snöröjning, sandning, gatusopning.


Både maskinell- och manuell snöröjning och halkbekämpning till ett fast pris.

Vi erbjuder helhetslösningar åt dig som fastighetsägare

där vi har det totala ansvaret över dina fastigheter!

Vi erbjuder höst och vårstädning av trädgårdar!

Häckklippning, ogräsrensning, gräsklippning, skötsel av gräsmattor, för privatpersoner,

bostadsrättsföreningar och fastighetsägare.

Vill du ha hjälp att ta bort klotter från fasaden?

vi hjälper dig med rengöring och skydd.


Vi på Full-fart har lång erfarenhet och erbjuder metoder

anpassade efter den drabbade ytan!

Kontakta oss vi hjälper dig omgående!


Vi hjälper till att ta bort klotter från fasaden, även hjälp med rengöring och skydd. Vi på Full-fart har lång erfarenhet och erbjuder metoder anpassade efter den drabbade ytan!

Takvård & Fasadtvätt

VI RENGÖR DITT TAK OCH VÅRDAR DET!

Vi erbjuder helhetslösningar åt dig som fastighetsägare!

Rengöring, taktvätt, fasadtvätt, behandling, takreparationer, byte av takpannor, montering av solceller. 

Takvård
Takvård
Vi vårdar din fasad och tak!
Vi vårdar din fasad och tak!
Fasad
Fasad
Vi tvättar ditt tak!
Vi tvättar ditt tak!
Vi vårdar din tak!
Vi vårdar din tak!

BRANDLARM


Vi har ansvaret för skötsel och underhåll av brandlarms anläggningar.

BAS-P / BAS-U står för ”byggarbetsmiljösamordnare” och är två olika arbetsmiljöuppdrag som någon måste ansvara för på en byggarbetsplats. P står för planeringsfasen och U för utförandefasen. Båda är ett krav enligt svensk lag vid planering och upprättning av byggprojekt och underhåll.


BRANDLARM


Vi har ansvaret för skötsel och underhåll av brandlarms anläggningar.

BAS-P / BAS-U står för ”byggarbetsmiljösamordnare” och är två olika arbetsmiljöuppdrag som någon måste ansvara för på en byggarbetsplats. P står för planeringsfasen och U för utförandefasen. Båda är ett krav enligt svensk lag vid planering och upprättning av byggprojekt och underhåll.