Bygg

Bygg & Renovering

Om- och tillbyggnad, renovering, snickeriarbeten, takarbeten, solceller, isolering, kök, golvläggning,

målning- och spacklingsarbete, tapetsering,

byte av fönster och dörrar.

BAS-P och BAS-U


Effektiva och kvalitetsinriktade byggarbeten!

Tidseffektiv och miljövänlig approach är en förutsättning för stabila resultat.

AS-P / BAS-U står för ”byggarbetsmiljösamordnare” och är två olika arbetsmiljöuppdrag som någon måste ansvara för på en byggarbetsplats.

P står för planeringsfasen och U för utförandefasen. Båda är ett krav enligt svensk lag vid planering och upprättning av byggprojekt och underhåll.