Sabina

Sabina Jahic


"En ledare som strävar efter att skapa goda och långsiktiga relationer.

Tillsammans skapar vi goda förutsättningar för alla att utvecklas genom att använda hela sin potential."